YENİ DÖNEM KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR SINIRLI KONTENJANIMIZ DOLMADAN HEMEN ARAYIN
0224 328 4204 | 0224 328 4224      0552 294 4204
SRC Belgesi
Eğitim Kurumumuz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Ulaştırma Bakanlığının vermiş olduğu yetki ile Src Belgesi vermeye yetkili bir kuruluştur.

SRC BELGESİ NEDİR?

Src belgesi, ticari araç kullanıcılarının alması gereken bir mesleki yeterlilik belgesidir. Bu belgeyi kamyonet, kamyon, panelvan, minibüs, otobüs, çekici vs. ticari araç kullanan şoförler alırlar. Karayolu taşıma kanununa göre eşya, kargo ve yolcu taşıyan diğer bir deyişle ticari olan taşıtı sevk ve idare eden kişide bulunması gereken belgelerin ne olduğunu sıralayacak olursak; bunlardan birincisi sürücü belgesi (ehliyet), ikincisi mesleki yeterlilik (src) belgesi, üçüncüsü ise psikoteknik raporudur. Bu belgelerden birisinin eksik olması durumunda cezai işlem söz konusu olur. Örneğin, ülkemizde ticari araç sürücülerinin alması gereken belge türü SRC iken Amerika Birleşik Devletinde ticari araç sürücülerinin alması gereken belge türünün adı CDL'dir. Bu her ülkede farklı olabilmektedir. Kısaca eşya, kargo ve insan taşımacılığı yapan sürücüler bu belgeleri alarak bu işi icra edebilirler.

SRC BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Src belgesi almak için iki farklı yol izlenir. Birinci yol şu şekildedir; ehliyet alım tarihi 25/02/2003 tarihinden önce B sınıfı ehliyet yada ağır vasıta ehliyete sahip olanlar muafiyet hakkından istifade edebilirler. Ancak, belirtilen tarihten sonra ehliyet sahibi olanlar SRC belgesi almak için mutlaka eğitime katılmaları ve bakanlık tarafından organize edilen sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir. Aşağıda SRC başvuru şartları maddeler halinde anlatılmıştır.
  1. Sürücü belgesi 25/02/2003 tarihinde sonra olanlar mesleki yeterlilik eğitim merkezine giderek yönetmelikte belirtilen müfredata göre SRC eğitimi alarak sınava girerler.
  2. Sürücü belgesi 25/02/2003 tarihinde önce olanlar sınava ve eğitime katılmadan ehliyet sınıfına göre SRC belgesi alabilirler. Sürücü belgesi B sınıfı ise SRC 2 ve SRC 4 belgesi, C, D ve E sınıfı ise SRC 1 ve SRC 3 belgesi almak için başvuruda bulunabilirler.
  3. Büyük otobüs kullanacak sürücüler yönetmeliğin 36/C maddesine göre 26 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
  4. SRC belgesi almak için üst yaş şartı olan 66 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Daha önce bu yaş şartı 63 iken 4/5/2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak üst yaş şartı yükseltilmiştir.
  5. Yapılacak olan SRC sınavlarında yüz puan üzerinden 60 puan almaktır.
SRC BELGESİ SINIFLARI

Src 1 Belgesi: Ülke sınırları dışına çıkacak olan ve yolcu taşımak için imal edilen araçları kullanacak olan kişiler SRC 1 belgesi almaları gerekir. Gümrük sınır kapıları dışına yapılacak taşımalar Uluslar arası taşımacılık olmasından dolayı bu belge alınır. SRC 1 belgesine sahip olan sürücüler ayrıca SRC 2 belgesine de sahip olmuş olurlar.

Src 2 Belgesi: Sadece yurtiçinde yolcu taşımacılığı yapacak ticari araç kullanıcıları alır. Bu taşımacılık il içi yada iller arası taşımacılıkta yapabilirler. Ehliyet tipine göre istediği yolcu taşıyan araçları kullanma yetkisine haizdirler.

Src 3 Belgesi: Yurt dışına yük ve eşya taşımacılığı yapacak olan sürücüler SRC 3 belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Src 3 belgesine sahip olan sürücüler ayrıca yurtiçinde de araç kullanabilirler. Bir diğer deyişe SRC 3 belgesi sahipleri ayrıca SRC 4 belgesine de sahip olmuş sayılırlar.

Src 4 Belgesi: Türkiye sınırları içerisinde ticari anlamda eşya, kargo yada yük taşımacılığı yapacak olan sürücüler SRC 4 belgesi alırlar.

Src 5 Belgesi: Karayolunda taşınacak olan bir malın tehlike arz etmesi durumunda Avrupa anlaşması olan ADR hükümlerine göre araç kullanılması gerekir. Tehlikeli Madde Taşımacılığı için ADR belgesi Türkiye’ deki adıyla SRC 5 belgesi almaları gerekir.

SRC BELGESİ İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR
  1. Kimlik fotokopisi,
  2. Sürücü belgesi fotokopisi,
  3. 3 Adet son altı ay içerinde çekilmiş vesikalık resim,
  4. Diploma fotokopisi.

My name isBurak Sürücü Kursu, Bursa Sürücü Kursu.

Burak Sürücü Kursu, Bursa Sürücü Kursu

Burak Sürücü Kursu, Bursa Sürücü Kursu

Burak Sürücü Kursu, Bursa Sürücü Kursu